Anle Keelung Postal / ZIP Codes

Postal / ZIP codes and places in Anle
Anhe 204 00
Ciren 204 00
Dingbang 204 42
Dingguo 204 42
Gancheng 204 43
Jiaren 204 42, 204 43, 204 41
Leyi 204 00
Liuhe 204 47
Neiliao 204 46
Qixian 204 02, 204 48
Sanmin 204 01, 204 48
Siwei 204 49, 204 48
Wailiao 204 44, 204 45
Wufu 204 00
Wulun 204 00
Xichuan 204 41
Xingliao 204 00
Xinlun 204 46
Xinxi 204 00
Yingan 204 00
Yingge 204 00
Yongkang 204 00
Zhangle 204 00
Zhonglun 204 46
Zhuangguan 204 48
Anle 204 91