Wulai New Taipei Postal / ZIP Codes

Postal / ZIP codes and places in Wulai
Fushan 233 00
Wulai 233 41, 233 42
Xiaoyi 233 42
Xinxian 233 42
Zhongzhi 233 41