Xinbu Hsinchu county Postal / ZIP Codes

Postal / ZIP codes and places in Xinbu
Baoshi 305 41, 305 44
Beiping 305 00
Hankeng 305 41, 305 48
Jubu 305 46, 305 47
Luming 305 00
Nanping 305 41
Neili 305 44
Qingshui 305 00
Shangliao 305 42
Sizuo 305
Wenshan 305 50, 305 43, 305 97
Wubu 305 44
Xialiao 305 42
Xinbei 305 00
Xinbu 305 47
Xinmin 305 41, 305 48
Xinsheng 305 48
Zhaomen 305 00