Zhongshan Keelung Postal / ZIP Codes

Postal / ZIP codes and places in Zhongshan
Anmin 203 50, 203 41
Anping 203 00
Dean 203 00
Dehe 203 00
Heping 203 00
Heqing 203 00
Jianmin 203 42
Juren 203 44
Minzhi 203 00
Renzheng 203 00
Taibai 203 43
Tonghua 203 45, 203 43
Tongming 203 42, 203 45, 203 44
Wenhua 203 45
Xiandong 203 43
Xiding 203 49
Xiehe 203 45
Xihua 203 00
Xikang 203 48, 203 01, 203 46
Xinjian 203 50, 203 41
Xirong 203 00
Zhonghe 203 48, 203 47, 203 46
Zhongshan 203 00
Zhongxing 203 42